DC1187

DC1187 je solárny svetelný senzor, ktorý odporúčame pre rádiové motory roliet a žalúzií. Keď slnko svieti, tieniacu techniku stiahne do toho bodu, kde boli nalepené senzory na sklo.  Ak slnko už nesvieti, tienidlá sa znovu otvárajú. Sila svetelného senzora je nastaviteľná.security
*

* Required fields