EXT50 / INT50

Žalúzia EXT50 má bočné vedenie oceľovým lankom. Horný profil spoločne s balom lamiel je možné prekryť krycím plechom. Žalúzia INT50 je bez vodiaceho lanka.security
*

* Required fields

Vzorník