KRH

ROLETA SO ZAOMIETACÍM BUBNOM

Určená je pre montáž do novostavieb, pri rekonštrukciách a zatepľovaniach. Skladá sa z roletového panciera, bubna a vodiacich líšt. Hliníkové vodiace nohy sa pripevňujú.....


Doporúčená Cena od: 75 €


security
*

* Required fields