Alternatívou medzi pevným a pohyblivým prekrytím sú naklápateľné systémy. Fungujú na princípe naklápateľných lamiel, ktoré sú pevne ukotvené v podpornej konštrukcii. Naklápaním lamiel sa reguluje prestup svetla. Pri úplnom zatvorení lamiel a dodržaní minimálneho sklonu je zaručená ochrana pred dažďom.

Naše Produkty


Žiadny produkt