V našej ponuke nájdete prémiové, spínacie rádiové motory.

Prémiové motory

Motory prémiovej kategórie pre rolety so senzorom prekážok a ochranou proti zamrznutiu. Motor má elektronicky nastavitelné koncové polohy.

Spínacie Motory

Univerzálne trubkové motory s mechanickým spínačom koncových polôh, pre pohon žalúzií a roliet.

Rádiové motory

Univerzálne trubkové motory s mechanickým spínačom koncových polôh, má vstavaný rádiový prijímač.

Naše Produkty

SMART35R10

SMART35R10 je 10 Nm univerzálný trubkový motor s mechanickým spínačom koncových polôh, má vstavaný rádiový prijímač. Robustný motor dlhodobo zaručuje spoľahlivý pohon roliet a žalúzií. Maximálna veľkosť plochy rolety je 5,5m 2  (23 kg) pri osi o priemere 40 mm.

SMART53S6
 • SMART35S6 je 6 Nm univerzálny trubkový motor s mechanickým spínačom koncových polôh.
 • Tento robustný motor garantuje spoľahlivý pohon žalúzií a roliet pri otáčkach 28 o/min.
 • Maximálna veľkosť plochy rolety je 3,5 m2 pri priemere osi 40mm.
SMART35SE10
 • SMART35SE10 je 10 Nm motor (veľkosť rolety:do 23 kg / 5,5 nm), ktorý má elektronicky nastavitelné koncové polohy.
 • Koncové polohy možno ľubovoľne programovať pomocou programovacieho kábla.
 • Hlava motora je vybavená tlačidlom na programovanie, takže motor možno hocikedy programovať.
 • Obsahuje senzor prekážok a ochranu proti zamrznutiu, takže motor sa vždy vypne, keď je ochrana potrebná.
 • Tento typ možno namontovať len s pevným závesom, pomocou ktorého dostaneme z bezpečnostného hľadiska väčšiu spoľahlivosť, rolety nie je možné zvonka vysunúť smerom hore.
SMART35S13
 • SMART35S13 je 13 Nm univerzálny trubkový motor s mechanickým spínačom koncových polôh.
 • Tento robustný motor garantuje spoľahlivý pohon žalúzií a roliet.
 • Maximálna veľkosť plochy rolety je 8 m2 pri priemere osi 40mm.
SMART35SE13
 • SMART35SE13 je 13 Nm motor (veľkosť žalúzie:do 33 kg / 8 nm), ktorý má elektronicky nastavitelné koncové polohy.
 • Koncové polohy možno ľubovoľne programovať pomocou programovacieho kábla.
 • Hlava motora je vybavená tlačidlom na programovanie, takže motor možno hocikedy programovať.
 • Obsahuje senzor prekážok a ochranu proti zamrznutiu, takže motor sa vždy vypne, keď je ochrana potrebná.
 • Tento typ možno namontovať len s pevným závesom, pomocou ktorého dostaneme z bezpečnostného hľadiska vyššiu spoľahlivosť, roletu nie je možné zvonka vysunúť smerom hore.
SMART35S6

SMART35S6 je 6 Nm univerzálny trubkový motor s mechanickým spínačom koncových polôh. Tento robustný motor garantuje spoľahlivý pohon žalúzií a roliet. Maximálna veľkosť plochy rolety je 3,5 m2 pri priemere osi 40mm.

SMART45SE30
 • SMART45SE30 je 30 Nm motor (veľkosť žalúzie:do 65 kg / 15 nm), ktorý má elektronicky nastavitelné koncové polohy.
 • Koncové polohy možno ľubovoľne programovať pomocou programovacieho kábla.
 • Hlava motora je vybavená tlačidlom na programovanie, takže ho možno hocikedy programovať.
 • Obsahuje senzor prekážok a ochranu proti zamrznutiu, motor sa vždy vypne, keď je ochrana potrebná.
 • Tento typ možno namontovať len s pevným závesom, pomocou ktorého dostaneme z bezpečnostného hľadiska vyššiu spoľahlivosť, rolety nie je možné zvonka vysunúť smerom hore.

nostného hľadiska vyššiu spoľahlivosť, rolety nie je možné zvonka vysunúť smerom hore.

SMART35RE10
 • SMART35RE10 je 10 Nm motor (Veľkosť: 23 kg / 5,5nm) so vstavaným rádiovým prijímačom, má elektronicky nastavitelné koncové polohy.
 • Koncové polohy možno ľubovoľne programovať pomocou diaľkového ovládača.
 • Hlava motora je vybavená tlačidlom na menšie prerušenie programu, takže  ho možno hocikedy programovať.
 • Obsahuje senzor prekážok a ochranu proti zamrzmutiu, takže vždy sa vypne, keď je ochrana potrebná.
 • Je možné nastaviť medzi 2 koncové polohy najobľúbenejšiu polohu, ktorú je možné hocikedy odvolať pomocou ďialkového ovládača.
 • Je to nový produkt z roka 2013. 
 • Od roku 2019 motor možno riadiť pomocou BIDI systému a telefónnej aplikácie 
SMART35S10
 • SMART35S10 je 10 Nm univerzálny trubkový motor s mechanickým spínačom koncových polôh.
 • Tento robustný motor garantuje spoľahlivý pohon žalúzií a roliet.
 • Maximálna veľkosť plochy rolety je 5,5 m2 pri priemere osi 40mm.